Home to 2 users
Who published 201 posts

Administered by:

Contact:

kamil@web4.us

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Prywatny serwer tylko dla znajomych admina. Szanujemy się wzajemnie. Zostawiamy po sobie porządek taki jaki byśmy chcieli zastać po powrocie.